Nabór Partnera w celu realizacji w latach 2017-2019 projektu w ramach poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu konkursowego.

Ogłoszenie o naborze, zawierające warunki, cel naboru, zakres merytoryczny, zasady składania ofert oraz szablon oferty współpracy znajdują się w poniżej.

Termin składania ofert upływa 9 sierpnia 2016 r. o godz. 15:30.

Ogłoszenie o naborze.pdf

załącznik nr 1 (Oferta współpracy)

Załącznik nr 2 (deklaracja)

Załącznik nr 3 (oświadczenie)

Załącznik nr 4 (kryteria wyboru oferty)