Przemoc w rodzinie to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie lub zaniechanie działania wobec osoby bliskiej, naruszające jej prawa i dobra osobiste oraz powodujące cierpienie i szkody psychiczne, fizyczne lub materialne.

Pamiętaj! W Polsce przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo, a sprawca przemocy nie jest bezkarny.

 

Formy i rodzaje przemocy:

A. przemoc fizyczna – jest działaniem powodującym uszkodzenia ciała, lub niosącym takie ryzyko np. popychanie, szarpanie, szturchanie, ciągnięcie, klapsy, duszenie, krępowanie ruchów itp.

B. przemoc psychiczna – jest naruszeniem godności osobistej poprzez obrażanie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, obwinianie, krzywdzenie zwierząt, ujawnianie tajemnic, wyśmiewanie, lekceważenie itp.

C. przemoc seksualna – jest naruszeniem intymności przez zmuszanie osoby do aktywności seksualnej lub do niechcianych praktyk i pieszczot o charakterze seksualnym, np. gdy osoba nie jest świadoma lub obawia się odmówić.

D. przemoc ekonomiczna – jest naruszeniem własności poprzez jej niszczenie; pozbawianiem środków do życia, lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokojone niezbędne dla życia potrzeby, np. zabieranie pieniędzy, zaciąganie pożyczek i zmuszanie do spłacania długów, sprzedawanie osobistych bądź wspólnych rzeczy bez uzgodnienia

E. zaniedbanie – jest naruszeniem obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, np. pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, uniemożliwienie dostępu do zaspokajania podstawowych potrzeb.

 

Na początku drogi wychodzenia z przemocy warto dokładnie przyjrzeć się swojej sytuacji i faktom, które mają i miały miejsce w rodzinie.

 

 

W ramach ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1390 ze zmianami) osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy,  w szczególności w formie:

 1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
 2. interwencji kryzysowej i wsparcia,
 3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
 4. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie (...)

 

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:

 • zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;
 • gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy domowej);
 • jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
 • jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • masz prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie lub Twoją rodzinę

 

Ważne  adresy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pniewach, ul. Wolności 1

 

 

tel. 61 29 10 756

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Gminna Komisja Profilaktyki                 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Centrum Profilaktyki Uzależnień

w Pniewach, ul. św. Ducha 17

 

 

tel. 61 29 38 637

tel. zaufania 61 29 11 820

 

https://www.pniewy.wlkp.pl/gminna-komisja-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.html

 

 

Komisariat Policji

w Pniewach, ul. Konińska 31

 

 

Tel. 61 29 31 340

 

http://szamotuly.policja.gov.pl/w26/kontakt/adresy-kpp-szamotuly/127803,Komiasariat-Policji-w-Pniewach.html

 

 

 

Komenda Powiatowa Policji

w Szamotułach, ul. Polna 3

 

tel. 61 29 31 211

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

http://www.szamotuly.policja.gov.pl/

 

 

Prokuratura Rejonowa

w Szamotułach,

ul. Aleja 1 Maja 5a

 

tel. centrala 61 29 29 509

 

http://www.szamotuly.sr.gov.pl/prokuratury,m,m2,182,210