Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach rozpoczął dystrybucję paczek żywnościowych w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym ( FEAD)- Podprogram 2019.  Produkty trafią do 315 mieszkańców Gminy Pniewy.

Wraz z pomocą żywnościową osoby potrzebujące otrzymują maseczki (wielorazowe) przekazane przez Burmistrza Gminy i Radnych Rady Miejskiej Pniewy.

Osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej w czerwcu 2020 r. prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS pod numerem tel. 795 441 182 w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Warunkiem otrzymania ww. pomocy jest spełnianie kryterium dochodowego nieprzekraczającego następujących kwot:

-1 402,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą,

-1 056,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie (nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+).

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM  2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących
w okresie  luty 2020 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się
  z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


 

PODPROGRAM 2018 – efekty                         

 1.  Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 287 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

   z terenu gminy Pniewy.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 14,156 ton żywności;

- 2182 paczki żywnościowe.

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 60 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Kulinarno - edukacyjne - 2 spotkania dla 31 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 29 uczestników.


Podprogram 2018 zakończony

 

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zakończyło realizację zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018.

Realizacja przebiegała we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu – Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach.

Żywność wydawana była w pomieszczeniu Stowarzyszenia przy ul. św. Ducha 18. Stowarzyszenie „Perspektywa” kwalifikowało osoby do uczestnictwa w POPŻ i otrzymania pomocy żywnościowej na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

W okresie październik 2018 r. – czerwiec 2019 r. z pomocy skorzystało ogółem 287 osób, którym przekazano 2182 paczki żywnościowe  zawierające : groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż, kaszę gryczaną, herbatniki maślane, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Ogółem rozdysponowano wśród mieszkańców naszej gminy 14 156,30 kg żywności.

W ramach działań towarzyszących ww. Programu 16 listopada 2018r. i 15 marca 2019r. odbyły się  warsztaty kulinarno – żywieniowe  połączone z edukacją min. w kwestii niemarnowania żywności, w których uczestniczyło 60 osób oraz plenerowe spotkanie integracyjne z przedstawieniem kukiełkowym „Śpiąca Królewna”.

 

 


 


 

 

 


 


 


 


 Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zakończyło realizację zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2017. Realizacja przebiegała we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu – Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach.

Żywność wydawana była w pomieszczeniu Stowarzyszenia przy ul. św. Ducha 18. Stowarzyszenie „Perspektywa” kwalifikowało osoby do uczestnictwa w PO PŻ i otrzymania pomocy żywnościowej na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach. W okresie październik 2017 r. – czerwiec 2018 r. z pomocy skorzystało ogółem 258 osób, którym przekazano 1967 paczek  żywnościowych  zawierających : groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe,  makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż, kaszę gryczaną, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, miód, kabanosy.

Ogółem rozdysponowano wśród mieszkańców naszej gminy 13 248,66 kg żywności o łącznej wartości 65 348,67 zł.

W ramach działań towarzyszących ww. Programu odbyły się również warsztaty kulinarno – żywieniowe, spotkanie  integracyjne z przedstawieniem kukiełkowym „Pniewy w legendach” oraz warsztaty ekonomiczne. 

 


Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności z siedzibą w Poznaniu
  przy ul. Borówki 6
 • Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” z siedzibą w Pniewach przy ul. św. Ducha 18

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
 2. dochód osoby i rodziny;
 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 


 

 Dnia 15 listopada 2017r. w sali Dziennego Domu Seniora odbyły się warsztaty kulinarno – edukacyjne zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu. Wzięło w nich udział 27 osób, które mogły tą drogą zdobyć wiedzę w zakresie sporządzania zdrowych posiłków i samodzielnie przygotować smaczne i wartościowe potrawy z produktów dostarczanych w ramach ww. Programu, a owe potrawy to: smalec z fasoli, danie jednogarnkowe z soczewicą i pomidorami, batony zbożowe i kotlety z kaszy gryczanej.

Realizatorem zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych w naszej gminie jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.

 

Warsztaty odbyły się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)   przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 


Realizatorem Programu na terenie gminy Pniewy było Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.

 

1.    W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Poznaniu oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach.

2.    Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

3.    Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 229 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4.    Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o   ponad 12 ton żywności;

o   1844 paczki żywnościowe.

5.    W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyli  łącznie w 6 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 86 osób.

6.    Rodzaje warsztatów:

·        Kulinarne połączone z tematyką o niemarnowaniu żywności - 4 spotkania dla 60 uczestników

·        Informacyjno – edukacyjne „Żyj bezpiecznie”

·        Integracyjne „Poznajmy się podczas zabawy”.


 

 

 


 

  

Od stycznia 2017 podwyższeniu uległa wysokość kryterium dochodowego  kwalifikującego osoby do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. 

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.


 

 

 


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Od października 2016 poprzez Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”, osoby zakwalifikowane do objęcia pomocą, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych .  Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do 14 czerwca 2017, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju,  szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” realizować będzie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach cykliczne działania – spotkania i imprezy informacyjne, edukacyjne i integracyjne .

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa”, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w postaci ciekawych warsztatów edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi mają na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania (w tym indywidualne konsultacje z dietetykami) i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Skierowane są do różnych grup pokoleniowych. Prowadzone są przez ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.  

Dodatkowo Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”, we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej (OPS) udzieli informacji o miejscach, w których osoby objęte Programem POPŻ mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz jak uzyskać pomoc w korzystaniu z takich działań.


Podsumowanie realizacji Podprogramu POPŻ 2015

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, realizowanego w okresie V 2015 – VI 2016 w ramach którego Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” objęło wsparciem żywnościowym ( w okresie kwiecień – maj 2016r.) 170 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania informacyjne: spotkanie z przedstawicielem Policji pt. „Bezpiecznie w domu, w szkole i na drodze” oraz integracyjne: spotkanie „Rozmaitości muzyczne w ogrodzie”.

 

POPŻ 2016 - harmonogram działań towarzyszących:

Bliższe szczegóły dot. działań towarzyszących podawane będą na bieżąco w trakcie realizacji programu.

Żywność wydawana jest w siedzibie Stowarzyszenia – Pniewy, ul. św. Ducha 18 w środy i czwartki w godz. 10 – 12.