Urząd Miejski w Pniewach

https://www.pniewy.wlkp.pl/

 

      Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

http://rops.poznan.pl/

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

http://www.poznan.uw.gov.pl/

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

http://szamotuly.praca.gov.pl/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

http://www.szamotuly.pcpr.pl/