Seniorzy świętowali Dzień Kobiet w czwartkowe popołudnie 7 marca 2019 r. W  pierwszej części spotkania  dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pniewach wraz z opiekunami przedstawiły krótki program artystyczny, a męska część Seniorów  zaśpiewała  dla Pań wiązankę piosenek i obdarowała je tradycyjnymi goździkami. W drugiej części spotkania Seniorzy zaprezentowali się w programie pt. „W PRZYMIERZALNI SKRZYDEŁ”  wg scenariusza p. Krystyny Rakowieckiej.

„Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt
Bo tego nie wiesz nawet sama Ty
W tańczących wokół szarych lustrach dni
Rozbłyska Twój złoty śmiech
Przerwany w pół czuły gest
W pamięci składam wciąż
Pasjans z samych serc…”

  

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” rozpoczęło realizację I etapu Zadania Publicznego na rok 2019  pn. „Tworzenie warunków dla zdrowego i aktywnego życia osób 50 +” dofinansowanego przez Gminę Pniewy. W ramach tego zadania 37 osób z gminy Pniewy raz w tygodniu uczestniczy w zajęciach ruchowych pozwalających zachować dobrą kondycję fizyczną,  prowadzonych przez fizjoterapeutę w sali rehabilitacyjno-usprawniającej „Lokomotywa” w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” w Pniewach oraz  w zajęciach z instruktorem na basenie w Łężeczkach.

We wtorek 5 marca 2019 r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora pożegnali długi tegoroczny karnawał. Przy muzyce p. Jacka Mikołajczaka nie można było usiedzieć , bo nogi same rwały się do tańca. W międzyczasie panie Bolesława i Bronisława czytały o zwyczajach  i obrzędach związanych z Podkoziołkiem w różnych częściach Polski. Poniedziałkowym solenizantom p. Kazimierze Berdychowskiej i p. Kazimierzowi Stachowiakowi przy akompaniamencie p. Henia Maciejewskiego zaśpiewano gromkie „Sto lat”.

Czwartkowe spotkanie 28 lutego 2019r. u Seniorów Dziennego Domu Seniora miało inny charakter niż wcześniejsze spotkania, W dniu tym odbyło się plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków DDS. Rada Domu przedstawiła sprawozdania: merytoryczne i finansowe z czteroletniej kadencji, a Komisja Rewizyjna po przedstawieniu sprawozdania wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie , co też nastąpiło. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejne cztery lata przewodniczącą Rady Domu ponownie została p. Bronisława Drescher, a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p. Bożena Zachciał. W trakcie spotkania Kierownik OPS Bernadeta Markiewicz poinformowała zebranych o podejmowanych przez Gminę i OPS  działaniach skierowanych do Seniorów. W wolnych głosach Seniorzy zgłaszali problemy związane z utrudnieniami w dostępie do szeroko rozumianej służby zdrowia. 

Czwartkowe popołudnie 21 lutego 2019r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach spędzili w „kawiarence”. Muzyka retro w tle uprzyjemniała rozmowy prowadzone przy kawie i ciastkach, a kawiarniany klimat udzielił się wszystkim. Był również czas na wspólny śpiew, wiersze, a nawet tańce.

W czwartek 14 lutego 2019r.- w tradycyjne Walentynki - Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach  spotkali się na kolejnych urodzinach kolegów i koleżanek. Po życzeniach i gromkim „Sto lat” były piosenki - wszystkie oczywiście  o miłości – śpiewane przy akompaniamencie p. J. Starosty. Radość Seniorom sprawiły także sentencje o miłości, ukryte w ciasteczkach i  pod filiżanką.

Każdemu wolno kochać
I wolno być kochanym
Każdemu wolno kochać
Do tego prawo mamy.”

W okresie od 11 lutego do 30 kwietnia 2019r. dwa razy w tygodniu w sali Dziennego Domu Seniora odbywać  będzie się kurs komputerowy dla Seniorów 65+ z gminy Pniewy. Podczas zajęć - pod kierunkiem instruktora  p. Macieja Szulca - Seniorzy będą poznawać i utrwalać obsługę komputera oraz poruszanie się w sieci.  Kurs organizowany jest  przez Fundację Partycypacji Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.  

W czwartek 7 lutego 2019 r. w Dziennym Domu Seniora królowała muzyka taneczna podczas kolejnego Balu Karnawałowego Seniorów. Do tańca przygrywał tradycyjnie już p. Jacek Mikołajczak. Amatorów pląsów i tańca  było wielu, bo przecież taniec to jedna z najlepszych  formy aktywności ruchowej i do tego bardzo przyjemna.

Bal rozpoczęto od złożenia życzeń imieninowych p. Agacie Darmowskiej i odśpiewania gromkiego „Sto lat”.

W czwartkowe popołudnie 31 stycznia 2019r. Seniorów Dziennego Domu Seniora odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola „Miś” w Pniewach - grupa „O” – wraz z wychowawczynią p. Beatą Strzelecką. Dzieci zaprezentowały ciekawy i wesoły program, za co otrzymały gromkie brawa oraz symboliczne lizaczki. W drugiej części spotkania zgromadzonych zaproszono na krótką scenkę humorystyczną  pt. „Historia babci i dziadka na wesoło”, po której – w ramach działań prewencyjnych - policjanci  z Komisariatu Policji w Pniewach poinformowali Seniorów o nowych zagrożeniach, których ofiarami są często właśnie Seniorzy. Najważniejsza jest zasada ograniczonego zaufania.