W okresie październik - listopad 2018r. w sali Dziennego Domu Seniora w Pniewach odbywają się zajęcia taneczno-ruchowe z udziałem Seniorów i młodzieży z Zespołu Szkół w Pniewach pod kierunkiem instruktora p. Ewy Grzywny. Podczas zajęć przygotowywany jest układ taneczny na zasadzie flash mob,  który zaprezentowany zostanie na zabawie Andrzejkowej w dniu 29 listopada br. Jest to kolejna doskonała forma integracji międzypokoleniowej kiedy obie grupy zauważają swoje potrzeby i możliwości.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu pn. „Międzypokoleniowo tanecznym krokiem w Andrzejkowy czar nocy”, którego beneficjentem jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”, dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W miesiącach październiku i listopadzie w sali rehabilitacyjno-usprawniającej  „Lokomotywa” w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” i na basenie w Łężeczkach trwają zajęcia w ramach realizacji projektu pn. „Sprawni w każdym wieku ” , współfinansowanego ze środków Gminy Pniewy, którego beneficjentem jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” .  Pod okiem rehabilitanta uczestnicy zajęć wykonują ćwiczenia mające na celu zachowanie jak najdłużej sprawności ruchowej oraz poprawiające kondycję fizyczną.  

W czwartkowe popołudnie 25 października 2018r. w jesiennej aurze  Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach w pierwszej części  Kawiarenki Literackiej  spotkali  się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Pniewach. Dzieci pod kierunkiem pań: Magdaleny Skiby, Lucyny Idziak i Barbary Wieczorek przygotowały jesienny program dedykowany Seniorom z okazji przypadającego w miesiącu październiku Dnia Seniora. Za swój występ otrzymały gromkie brawa. W drugiej części spotkania odbył się wernisaż prac igłą malowanych p. Wiesławy Ratajczak, która przy kawce i ciastkach opowiadała o swojej pasji, która pomogła jej w zmaganiach z chorobą. 

W piękny, słoneczny czwartkowy dzień 18.10.18r. chór ,,Wrzos” z Dziennego Domu Seniora w Pniewach udał się na uroczystość z okazji Dnia Seniora do Bojanowa na zaproszenie tamtejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora ,,Uśmiech”. W spotkaniu uczestniczyły również zaprzyjaźnione Kluby Seniora :,,Pod Klonem” z Miejskiej Górki , ,,Jesienny Liść” z Sarnowa , ,,Wrzos” z Rawicza i ,,Pogodna Jesień” z Góry. Po serdecznym powitaniu przez  Burmistrza Macieja Dubiela i Kierownika OPS Sabinę Szlachetka-Andersz pniewski chór ,,Wrzos” wystąpił z mini koncertem . Spotkał się on z gorącym przyjęciem , a wszyscy obecni wtórowali w śpiewie. Wspólne pląsy i tańce wprawiły wszystkich w dobry nastrój i humory sprawiając ,że nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.

W piątkowe popołudnie 19 października 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach i Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zaprosiły mieszkańców Miasta i Gminy Pniewy na przedstawienie teatralne kabaretu SIEMA z okazji obchodzonego w miesiącu październiku Dnia Seniora. Występujący Seniorzy po raz kolejny pokazali jak aktywnie spędzają czas jednocześnie rozwijając swoje pasje i ćwicząc sprawność umysłową. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe serca z masy solnej wykonane także przez Seniorów na zajęciach terapeutycznych. Przy kawce i ciasteczku prowadzono długie rozmowy oraz gratulowano aktorom udanego występu.

Wszystkim Seniorom życzymy:

„Aby Wasze życie nie było jesienną szarugą, a złotą polską jesienią.

Aby Wasza mądrość i doświadczenie życiowe służyły młodym pokoleniom.

Abyście długo zachowali aktywność rozwijając swoje pasje, realizując

marzenia i nigdy nie doznali poczucia osamotnienia.”

W środowe popołudnie 17 października 2018r. Seniorzy z Pniew odwiedzili sołectwo Psarskie w gminie Pniewy, gdzie zostali powitani przez sołtysa Eugeniusza Akackiego. Było to kolejne działanie w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją” promujące obszar Lokalnej Grupy Działania  KOLD we Lwówku,  której  nasz gmina jest członkiem.  Przed publicznością wystąpił kabaret SIEMA z przedstawieniem teatralnym, po którym  przy kawie i pączku był czas na integrację środowiskową.

Wyjazd  odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją”, którego beneficjentem jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach,     współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020”  

   

We wtorek 16 października 2018r. grupa Seniorów z Pniew udała się do Nowego Tomyśla -kolejnej gminy należącej do Lokalnej Grupy Działania KOLD we Lwówku . Kabaret SIEMA wystąpił przed publicznością nowotomyskiego Klubu Seniora „Srebrny Włos”. Był to kolejny występ w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją”, promujący obszar KOLD-u. Oprócz przedstawienia była także integracja różnych środowisk - zwłaszcza Seniorów - podczas wspólnych śpiewów i pląsów.   

Wyjazd  odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją”    współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020”
   

W czwartkowe popołudnie  11 października 2018r. Seniorzy Dziennego Domu  Seniora  w Pniewach jak co roku w miesiącu październiku  udali się do Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach. Podczas Mszy św. sprawowanej przez o. Piotra modlili się za zmarłych Seniorów, dziękowali za otrzymane łaski i prosili o błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.