W środę 20 marca 2019 r. w Środowiskowym  Domu Samopomocy „Jawor” odbyły się pierwsze  międzypokoleniowe integracyjne warsztaty wiklinowe, których celem było wzmocnienie więzi i nauka pracy w grupie. Wzięli w nich udział uczestnicy Środowiskowego Domu i Seniorzy Dziennego Domu Seniora, którzy pod kierunkiem instruktora wyplatali koszyki do kwiatów i wianki. W kolejnych warsztatach wezmą udział dzieci przedszkolne, szkolne i młodzież licealna.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu pn. „Rozumiem, akceptuję i toleruję” – Tak dla osób z zaburzeniami psychicznymi, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego beneficjentem jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.

W czwartkowe popołudnie 2019r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora spotkali się na urodzinach koleżanek i kolegów, dla których w występach solowych i w duetach prezentowali ulubione utwory muzyczne oraz poetyckie,  których tematem wiodącym  była kobieta i mężczyzna. Wśród Jubilatów była także pani Krystyna Kwaśna, obchodząca swoje 95-piąte urodziny. Z tej okazji  życzymy Pani Krystynie wielu pogodnych, radosnych chwil oraz oczywiście dużo zdrowia.

Seniorzy świętowali Dzień Kobiet w czwartkowe popołudnie 7 marca 2019 r. W  pierwszej części spotkania  dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pniewach wraz z opiekunami przedstawiły krótki program artystyczny, a męska część Seniorów  zaśpiewała  dla Pań wiązankę piosenek i obdarowała je tradycyjnymi goździkami. W drugiej części spotkania Seniorzy zaprezentowali się w programie pt. „W PRZYMIERZALNI SKRZYDEŁ”  wg scenariusza p. Krystyny Rakowieckiej.

„Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt
Bo tego nie wiesz nawet sama Ty
W tańczących wokół szarych lustrach dni
Rozbłyska Twój złoty śmiech
Przerwany w pół czuły gest
W pamięci składam wciąż
Pasjans z samych serc…”

  

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” rozpoczęło realizację I etapu Zadania Publicznego na rok 2019  pn. „Tworzenie warunków dla zdrowego i aktywnego życia osób 50 +” dofinansowanego przez Gminę Pniewy. W ramach tego zadania 37 osób z gminy Pniewy raz w tygodniu uczestniczy w zajęciach ruchowych pozwalających zachować dobrą kondycję fizyczną,  prowadzonych przez fizjoterapeutę w sali rehabilitacyjno-usprawniającej „Lokomotywa” w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” w Pniewach oraz  w zajęciach z instruktorem na basenie w Łężeczkach.

We wtorek 5 marca 2019 r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora pożegnali długi tegoroczny karnawał. Przy muzyce p. Jacka Mikołajczaka nie można było usiedzieć , bo nogi same rwały się do tańca. W międzyczasie panie Bolesława i Bronisława czytały o zwyczajach  i obrzędach związanych z Podkoziołkiem w różnych częściach Polski. Poniedziałkowym solenizantom p. Kazimierze Berdychowskiej i p. Kazimierzowi Stachowiakowi przy akompaniamencie p. Henia Maciejewskiego zaśpiewano gromkie „Sto lat”.

Czwartkowe spotkanie 28 lutego 2019r. u Seniorów Dziennego Domu Seniora miało inny charakter niż wcześniejsze spotkania, W dniu tym odbyło się plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków DDS. Rada Domu przedstawiła sprawozdania: merytoryczne i finansowe z czteroletniej kadencji, a Komisja Rewizyjna po przedstawieniu sprawozdania wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie , co też nastąpiło. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejne cztery lata przewodniczącą Rady Domu ponownie została p. Bronisława Drescher, a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p. Bożena Zachciał. W trakcie spotkania Kierownik OPS Bernadeta Markiewicz poinformowała zebranych o podejmowanych przez Gminę i OPS  działaniach skierowanych do Seniorów. W wolnych głosach Seniorzy zgłaszali problemy związane z utrudnieniami w dostępie do szeroko rozumianej służby zdrowia. 

Czwartkowe popołudnie 21 lutego 2019r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach spędzili w „kawiarence”. Muzyka retro w tle uprzyjemniała rozmowy prowadzone przy kawie i ciastkach, a kawiarniany klimat udzielił się wszystkim. Był również czas na wspólny śpiew, wiersze, a nawet tańce.

W czwartek 14 lutego 2019r.- w tradycyjne Walentynki - Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach  spotkali się na kolejnych urodzinach kolegów i koleżanek. Po życzeniach i gromkim „Sto lat” były piosenki - wszystkie oczywiście  o miłości – śpiewane przy akompaniamencie p. J. Starosty. Radość Seniorom sprawiły także sentencje o miłości, ukryte w ciasteczkach i  pod filiżanką.

Każdemu wolno kochać
I wolno być kochanym
Każdemu wolno kochać
Do tego prawo mamy.”

W okresie od 11 lutego do 30 kwietnia 2019r. dwa razy w tygodniu w sali Dziennego Domu Seniora odbywać  będzie się kurs komputerowy dla Seniorów 65+ z gminy Pniewy. Podczas zajęć - pod kierunkiem instruktora  p. Macieja Szulca - Seniorzy będą poznawać i utrwalać obsługę komputera oraz poruszanie się w sieci.  Kurs organizowany jest  przez Fundację Partycypacji Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Cyfrowa Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.