Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach

informuje wszystkich członków Dziennego Domu Seniora działającego w Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Wolności 1 w Pniewach

o dalszym zawieszeniu działalności

w terminie  od 26 marca 2020 r. do odwołania.