KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH

DLA SENIORÓW I OSÓB CHCĄCYCH NIEŚĆ POMOC!

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego ważne jest, aby unikać ryzyka zarażenia.
W związku, z tym zalecamy, by osoby starsze oraz osoby przewlekle chore pozostały w domach na czas obowiązywania zaleceń.


To bardzo ważne, by unikać ryzyka zarażenia!

 • W przypadku konieczności uzyskania recepty na przyjmowane leki zalecamy kontakt telefoniczny z lekarzem rodzinnym i uzyskanie e-recepty.
 • Rodziny seniorów zobowiązane są zapewnić pomoc w zakupach i realizacji recept. Ta forma wsparcia jest dla seniorów bardzo ważna.
 • Prosimy sąsiadów, by zwrócili uwagę na starsze osoby samotne w swoim środowisku i w miarę możliwości zapewnili im pomoc w zakupach.

Informujemy, że dla samotnych seniorów, którzy nie mogą liczyć na pomoc osób najbliższych Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił specjalny nr telefonu: 61 2936 501 pod, którym w godzinach 7.30-15.30 dyżurować będą pracownicy w Ośrodku. W godzinach popołudniowych można się kontaktować pod nr.  kom. 795 443 596.

 • Pod podanym numerem telefonu samotni seniorzy mogą zwrócić się z prośbą o pomoc w zrobieniu podstawowych zakupów czy realizacji recept.
 • Pomoc w zakresie zakupów dotyczy:
  • dokonania zakupów podstawowych produktów spożywczych, chemicznych w najbliższym sklepie wybranych z dostępnego asortymentu,
  • realizacji recept, zakupu leków i materiałów opatrunkowych w najbliższej aptece.
 • Pomoc w postaci zakupów dla samotnego seniora realizowana będzie nie częściej, niż dwa razy w tygodniu. Pomoc w postaci zakupów będzie świadczona od najbliższego poniedziałku - 16 marca 2020 r.
 • Po telefonicznym zgłoszeniu, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, uda się do seniora zgłaszającego potrzebę uzyskania pomocy, wylegitymuje się zaświadczeniem podpisanym przez Dyrektora OPS, poprosi o listę zakupów, recepty oraz pokwituje odbiór pieniędzy w celu dokonania zakupów.
 • Po dokonaniu zakupów pracownik dostarczy produkty wraz z paragonem i dokona rozliczenia pobranej kwoty pieniędzy, co zostanie pokwitowane przez seniora.
 • W szczególnych przypadkach zadania te będą mogli realizować upoważnieni wolontariusze, każdorazowo legitymujący się zaświadczeniem.
 • W każdym momencie pod numerem 61 29 36 504  możliwe będzie potwierdzenie tożsamości pracownika lub wolontariusza.
 • Prosimy osoby starsze, by nie wpuszczać do domów nieznajomych osób oferujących pomoc. Tożsamość pracowników Ośrodka każdorazowo można zweryfikować telefonicznie oraz na podstawie zaświadczeń.

Osoby dorosłe chętne do świadczenia pomocy w ramach wolontariatu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  795 443 596. w godzinach od 7:30 do 15:30.