W piątek 27 grudnia 2019 r. odbył się premierowy występ Seniorów z programem „Kolędowy czar” dla mieszkańców sołectwa Zajączkowo, w ramach realizacji drugiej części projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”. Występ poprzedziły warsztaty muzyczne prowadzone przez Panią Paulinę Królak w Dziennym Domu Seniora w Pniewach. Przedstawienie teatralno-muzyczne przygotowane podczas warsztatów prezentowane będzie również dla społeczności lokalnej gminy Pniewy i z obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD w Lwówku. W programie wykorzystano kolędy i pastorałki znane wszystkim, aby  publiczność mogła je wspólnie z wykonawcami śpiewać. Pragniemy, aby realizując projekt jak najwięcej osób z nami śpiewało, a nie tylko słuchało. 

Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.