W sali Dziennego Domu Seniora  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pniewach rozpoczęły się warsztaty kolęd i pastorałek. Na warsztatach pod kierunkiem instruktora Pani Pauliny Królak  Seniorzy przygotują występ, który w okresie świątecznym zostanie zaprezentowany w sołectwach  na terenie Gminy Pniewy
oraz w Nowym Tomyślu. Zajęcia odbywają się w ramach realizacji projektu
pn. „Ze śpiewem iść przez życie”. 

Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.