Czwartek 3 października 2019 r. był dniem wyjątkowym dla Seniorów Dziennego Domu Seniora. W  kawiarence muzyczno-literackiej  Seniorzy podziękowali za długoletnią pracę na Ich rzecz Pani Halinie Szabowskiej-Lisek, która przeszła na emeryturę. W pierwszej części, podczas prezentacji zdjęciowej wspominano wspólne spotkania w Dziennym Domu Seniora, a chór „Wrzos” dodatkowo zaśpiewał piosenki. W drugiej części literackiej Seniorzy czytali wiersze, a przy pianinie Pan Radosław Łanoszka i jego córka Zofia grali  piękne melodie.

Za występ serdecznie dziękujemy!