W deszczowy  i wietrzny  poniedziałek 30 września 2019 r. odbyła się kolejna biesiada w ramach realizacji projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”, tym razem w Chełmnie gm. Pniewy. Zaproszonych gości i mieszkańców przywitała prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa”  Krystyna  Drozdowska-Szychowiak. W biesiadzie uczestniczyli radni gminy Pniewy: Zbigniew Drgas, Zdzisław Sobczyński, przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego Radosław Łanoszka oraz licznie przybyli mieszkańcy Chełmna i okolic.

Występujący po raz kolejny wykazali się talentem aktorskim, a piosenki śpiewane podczas przedstawienia zachęcały widownię do aktywnego uczestnictwa. Zamysłem projektu jest, aby piosenka szła z nami przez życie, nie tylko słuchana, ale też śpiewana. Kolejne biesiady odbędą się poza terenem gminy Pniewy,
w miejscowościach działających w ramach Lokalnej Grupy Działania KOLD.

Za gościnę serdecznie dziękujemy!

Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.