W poniedziałek 4 listopada 2019r.  w sali Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Urbanowie gmina Opalenica odbyły się ostatnie „Biesiadne Ploty”.

Zebranych gości między innymi: burmistrza Gminy Opalenica Tomasza Szulca, dyrektora Lokalnej Grupy Działania KOLD Lwówek Ireneusza Witkowskiego, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach Bernadetę Markiewicz, sekretarza Urzędu Miejskiego w Pniewach Ryszarda Napierałę, prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Urbanowie  Michała Szymańskiego, sołtysa wsi Urbanowo Jana Dziurle, radnego Romana Szwechłowicza, dyrektora Szkoły Podstawowej Małgorzatę Dudek oraz licznie zabraną widownię powitały: Lidia Wachońska i Elżbieta Musiał oraz  Zespół „Wiaruchna” z Urbanowa w krótkim programie artystycznym.

Seniorzy z Pniew występujący w programie pt. „Biesiadne ploty” po raz kolejny wykazali się talentem aktorskim i wokalnym. Śpiewane znane piosenki
w programie zachęcały widownie do aktywnego udziału w programie i wspólnego śpiewu. Uczestnicy biesiady podziękowali Pani Paulinie Królak za przygotowanie widowiska teatralno-muzycznego poprzedzonego warsztatami, w którym mogli uczestniczyć i rozwinąć swój talent i umiejętności.  Był to ostatni występ pierwszej części projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”.

Za serdeczne przyjęcie i gościnę mieszkańcom wsi Urbanowo bardzo dziękujemy!!!

Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.