W środowe popołudnie 16 października 2019r. kolejny występ Seniorów, tym razem na obszarze Lokalnej Grupy Działania KOLD w Kuślinie. Seniorzy wystąpili  z programem pt. „Biesiadne ploty” w ramach projektu pn.
„Ze śpiewem iść przez życie”. Licznie zebraną publiczność powitała prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” Pani Krystyna Drozdowska-Szychowiak. Piosenki śpiewane podczas widowiska zachęcały do wspólnego śpiewu.

Za wspólnie spędzony czas dziękujemy!  

Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.