W deszczowy i zimny wtorek 17 września 2019r. uczestnicy projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie” wystąpili z biesiadnymi plotami w sołectwie Konin gm. Pniewy. Spotkanie - w którym  uczestniczyli Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny oraz prezes Lokalnej Grupy Działania KOLD Damian Łęszczak - rozpoczęła prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” Krystyna Drozdowska-Szychowiak. Widowisko teatralno-muzyczne przygotowane zostało podczas warsztatów prowadzonych przez instruktora Paulinę Królak. W repertuarze znalazły się piosenki dobrze znane, toteż widownia aktywnie uczestniczyła w biesiadzie. Założeniem projektu jest zaangażowanie uczestników spotkań do wspólnego śpiewu, a nie tylko słuchania.

Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.