W czwartkowe popołudnie 27 grudnia 2018r. w Dziennym Domu Seniora koncertowała p. Agnieszka Liszkowska-Hała, która przy akompaniamencie p. Bogdana śpiewała piękne kolędy i pastorałki - często przy udziale Seniorów. Pani Agnieszka koordynuje również akcję Wigilijny Anioł, skupiając wokół siebie wielu ludzi otwartych na potrzeby drugiego człowieka.

 Za kolędowanie dziękujemy!