W czwartkowe popołudnie 25 października 2018r. w jesiennej aurze  Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach w pierwszej części  Kawiarenki Literackiej  spotkali  się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Pniewach. Dzieci pod kierunkiem pań: Magdaleny Skiby, Lucyny Idziak i Barbary Wieczorek przygotowały jesienny program dedykowany Seniorom z okazji przypadającego w miesiącu październiku Dnia Seniora. Za swój występ otrzymały gromkie brawa. W drugiej części spotkania odbył się wernisaż prac igłą malowanych p. Wiesławy Ratajczak, która przy kawce i ciastkach opowiadała o swojej pasji, która pomogła jej w zmaganiach z chorobą.