W piękny, słoneczny czwartkowy dzień 18.10.18r. chór ,,Wrzos” z Dziennego Domu Seniora w Pniewach udał się na uroczystość z okazji Dnia Seniora do Bojanowa na zaproszenie tamtejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora ,,Uśmiech”. W spotkaniu uczestniczyły również zaprzyjaźnione Kluby Seniora :,,Pod Klonem” z Miejskiej Górki , ,,Jesienny Liść” z Sarnowa , ,,Wrzos” z Rawicza i ,,Pogodna Jesień” z Góry. Po serdecznym powitaniu przez  Burmistrza Macieja Dubiela i Kierownika OPS Sabinę Szlachetka-Andersz pniewski chór ,,Wrzos” wystąpił z mini koncertem . Spotkał się on z gorącym przyjęciem , a wszyscy obecni wtórowali w śpiewie. Wspólne pląsy i tańce wprawiły wszystkich w dobry nastrój i humory sprawiając ,że nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.