W piątkowe popołudnie 19 października 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach i Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zaprosiły mieszkańców Miasta i Gminy Pniewy na przedstawienie teatralne kabaretu SIEMA z okazji obchodzonego w miesiącu październiku Dnia Seniora. Występujący Seniorzy po raz kolejny pokazali jak aktywnie spędzają czas jednocześnie rozwijając swoje pasje i ćwicząc sprawność umysłową. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe serca z masy solnej wykonane także przez Seniorów na zajęciach terapeutycznych. Przy kawce i ciasteczku prowadzono długie rozmowy oraz gratulowano aktorom udanego występu.

Wszystkim Seniorom życzymy:

„Aby Wasze życie nie było jesienną szarugą, a złotą polską jesienią.

Aby Wasza mądrość i doświadczenie życiowe służyły młodym pokoleniom.

Abyście długo zachowali aktywność rozwijając swoje pasje, realizując

marzenia i nigdy nie doznali poczucia osamotnienia.”