W środowe popołudnie 17 października 2018r. Seniorzy z Pniew odwiedzili sołectwo Psarskie w gminie Pniewy, gdzie zostali powitani przez sołtysa Eugeniusza Akackiego. Było to kolejne działanie w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją” promujące obszar Lokalnej Grupy Działania  KOLD we Lwówku,  której  nasz gmina jest członkiem.  Przed publicznością wystąpił kabaret SIEMA z przedstawieniem teatralnym, po którym  przy kawie i pączku był czas na integrację środowiskową.

Wyjazd  odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją”, którego beneficjentem jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach,     współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020”