To nowy projekt Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” adresowany do rodzin z terenu gminy Pniewy, którego realizację rozpoczęto w piątek 29 czerwca 2018r. W ramach projektu odbędzie się pięć różnych tematycznie spotkań będących alternatywą dla sieci,  dotyczących wspólnie spędzanego czasu z rodziną.  Uczestników projektu powitała prezes Stowarzyszenia p. Krystyna Drozdowska-Szychowiak, następnie zajęcia warsztatowe  odbywały się w trzech grupach. Dorośli uczestniczyli w warsztatach „Bezpiecznie w cyberprzestrzeni” prowadzonych przez p. Macieja Białkowskiego. Dzieci szkolne w warsztatach „Kompetencje społeczne” prowadzone przez p. Dorotę Krzyżagórską, a grupą najmłodszych dzieci zajmowali się wolontariusze proponując różne zajęcia. Na zakończenie spotkania p. Paulina Frajtag przeprowadziła międzypokoleniowe warsztaty ruchowe.

Projekt współfinansowany jest  ze środków Programu „Działaj Lokalnie” X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Grupy Działania KOLD Lwówek.