W środę 22 lipca 2020 r. w ramach realizacji projektu pn. „Perspektywa integracji międzypokoleniowej” zorganizowano „Piknik rekreacyjny Seniorów w stylu country”  w Starym Młynie w Nojewie. Miejsce to związane jest z okresem, gdy prąd rzeczny wykorzystywano do napędzania młyńskiego koła. Zwiedziliśmy Muzeum Kolejowe w Nojewie oraz mieliśmy okazję przejechać się drezyną. Wyjazd miał na celu poznanie urokliwych miejsc i spędzenie miło czasu w otoczeniu Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy zapoznali się również z wartościami odżywczymi ryb. Muzyka country zachęcała do aktywnego udziału w zabawie. Jednym z uczestników był Pan Alfons Bielawski, który  30 lipca br. ukończy 90 lat. Dostojnemu Jubilatowi z okazji urodzin złożono życzenia i zaśpiewano gromkie „Sto lat”.

Projekt pn.”Perspektywa integracji międzypokoleniowej” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu  jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach

W sali Dziennego Domu Seniora w Pniewach  trwa szkolenie komputerowe  dla osób 60+ w zakresie dwóch modułów: „Podstawy cyfrowej obróbki zdjęć” i „Obsługi Facebooka”. Pod kierunkiem instruktora Pana Michała Michalaka Seniorzy doskonalą umiejętności komputerowe.

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu „Nowoczesny i aktywny senior” – zajęcia dla osób 60+ z terenu Wielkopolski współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  Beneficjentem projektu jest Caritas Poznańska.

W czwartkowe popołudnie 24 czerwca 2020 r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach jak co roku na pniewskim jeziorze puszczali wianki. W tym roku ze względu na stan epidemii wyglądały inaczej, bez udziału zaproszonych zespołów śpiewaczych i obrzędu. Pomimo niesprzyjających okoliczności  Seniorzy  spotkali się nad jeziorem po to, by  tradycja puszczania wianków wpisana w kalendarz  Seniorów  była kultywowana i podtrzymywana. Wspólne pląsy i śpiewanie piosenek przy akompaniamencie akordeonowym Pana Jana Starosty poprzedziły obrzęd puszczania wianków z łodzi sterowanej przez Pana Franciszka.  

Panu Franciszkowi Szymkowiakowi serdecznie dziękujemy!  

Czwartkowe spotkanie 18 czerwca 2020r.  pn. „Piosenka na dobry humor” było okazją do wspólnego śpiewu piosenek. Wiadomo, że  sprawia ona  wszystkim wiele przyjemność, poprawia humor  i jest lekiem na wszystko. Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez słuchania i nucenia ulubionej melodii. Było też okazją do wspólnych rozmów, spotkania się w gronie znajomych.

„Od rana mam dobry humor
Do przechodniów na ulicy śmieję się
I choćby deszcz z nieba lunął
To radości nie przesłoni żaden cień…”

W czwartkowe popołudnie 4 czerwca 2020r. przy pięknej słonecznej pogodzie w oazie zieleni spotkali się Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach. Dla niektórych osób po długiej przerwie  było to pierwsze spotkanie. Przy kawie i herbacie toczyły się  niekończące   rozmowy na różne tematy minionego okresu  oraz chętnie uczestniczyli w przygotowanych konkursach i zabawach.

Zapraszamy na kolejne zajęcia i spotkania do Dziennego Domu Seniora.

Dzienny Dom Seniora w Pniewach małymi krokami wraca do „normalności”. Oferta zajęć jest różnorodna, każdy może skorzystać z proponowanych zajęć w sekcjach między innymi: plastycznej, teatralnej, muzycznej, ćwiczeń gimnastycznych.

Informujemy, że do odwołania Dzienny Dom Seniora na czas epidemii prowadzi działalność w oparciu o opracowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach  procedury w celu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w zakresie stosowania warunków sanitarnych. Zaakceptowane przez Powiatową  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szamotułach.