Drodzy Seniorzy !!!

Informujemy Was, z ogromną przykrością że w związku z utrzymująca się sytuacją epidemiczną Dzienny Dom Seniora niestety nadal jest nieczynny do odwołania.

Jednocześnie  cieszymy się, że  większość z Was poważnie traktuje zalecenia Rządu i przebywa w domowej kwarantannie stosując się do podawanych komunikatów. Wszyscy razem musimy przejść przez ten trudny czas spowodowany epidemia COVID – 19, przestrzegać   zaleceń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby, jednym z czynników ograniczających jest niestety jest izolowanie się i ograniczenie wychodzenia z domu.

Wielu z Was  prowadziło przed pandemią aktywny tryb życia również za sprawą zajęć prowadzonych w naszym Domu, a zaprzestanie wychodzenia na świeże powietrze spowodowało znaczne zmniejszenie codziennego wysiłku fizycznego.

Proponujemy zatem abyście o tym nie zapominali i regularnie ćwiczyli, ponieważ aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych i ograniczy ryzyko upadków. Propozycje prostych ćwiczeń znajdziecie na stronie  fizjoterapiaporusza.pl oraz na kanale Ministerstwa Zdrowia na youtube.com. gdzie  Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia wspólnie opracowali program profilaktyczny „Aktywny senior w domu” na czas pandemii COVID-19. Do każdego ćwiczenia pojawią się komentarze ekspertów odnośnie tempa oraz liczby powtórzeń do wykonania, a także zachowania właściwej postawy ciała.

Moi drodzy ćwiczcie także umysł rozwiązując krzyżówki, rebusy, sudoku, itp., czytajcie książki, prasę, korzystajcie z internetu. Tylko takie działania pozwolą  zachować sprawności i pogodę ducha, które poprawiają nastrój, samopoczucie i poprawią funkcje poznawcze.

Pamiętajcie o ćwiczeniach, aby w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej powrócić na zajęcia w Dziennym Domu Seniora. Czekamy na Was.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia 

Bernadeta Markiewicz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz Ela Musiał i Agata Darmowska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach

informuje wszystkich członków Dziennego Domu Seniora działającego w Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Wolności 1 w Pniewach

o dalszym zawieszeniu działalności

w terminie  od 26 marca 2020 r. do odwołania.

 

KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH

DLA SENIORÓW I OSÓB CHCĄCYCH NIEŚĆ POMOC!

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego ważne jest, aby unikać ryzyka zarażenia.
W związku, z tym zalecamy, by osoby starsze oraz osoby przewlekle chore pozostały w domach na czas obowiązywania zaleceń.


To bardzo ważne, by unikać ryzyka zarażenia!

 • W przypadku konieczności uzyskania recepty na przyjmowane leki zalecamy kontakt telefoniczny z lekarzem rodzinnym i uzyskanie e-recepty.
 • Rodziny seniorów zobowiązane są zapewnić pomoc w zakupach i realizacji recept. Ta forma wsparcia jest dla seniorów bardzo ważna.
 • Prosimy sąsiadów, by zwrócili uwagę na starsze osoby samotne w swoim środowisku i w miarę możliwości zapewnili im pomoc w zakupach.

Informujemy, że dla samotnych seniorów, którzy nie mogą liczyć na pomoc osób najbliższych Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił specjalny nr telefonu: 61 2936 501 pod, którym w godzinach 7.30-15.30 dyżurować będą pracownicy w Ośrodku. W godzinach popołudniowych można się kontaktować pod nr.  kom. 795 443 596.

 • Pod podanym numerem telefonu samotni seniorzy mogą zwrócić się z prośbą o pomoc w zrobieniu podstawowych zakupów czy realizacji recept.
 • Pomoc w zakresie zakupów dotyczy:
  • dokonania zakupów podstawowych produktów spożywczych, chemicznych w najbliższym sklepie wybranych z dostępnego asortymentu,
  • realizacji recept, zakupu leków i materiałów opatrunkowych w najbliższej aptece.
 • Pomoc w postaci zakupów dla samotnego seniora realizowana będzie nie częściej, niż dwa razy w tygodniu. Pomoc w postaci zakupów będzie świadczona od najbliższego poniedziałku - 16 marca 2020 r.
 • Po telefonicznym zgłoszeniu, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, uda się do seniora zgłaszającego potrzebę uzyskania pomocy, wylegitymuje się zaświadczeniem podpisanym przez Dyrektora OPS, poprosi o listę zakupów, recepty oraz pokwituje odbiór pieniędzy w celu dokonania zakupów.
 • Po dokonaniu zakupów pracownik dostarczy produkty wraz z paragonem i dokona rozliczenia pobranej kwoty pieniędzy, co zostanie pokwitowane przez seniora.
 • W szczególnych przypadkach zadania te będą mogli realizować upoważnieni wolontariusze, każdorazowo legitymujący się zaświadczeniem.
 • W każdym momencie pod numerem 61 29 36 504  możliwe będzie potwierdzenie tożsamości pracownika lub wolontariusza.
 • Prosimy osoby starsze, by nie wpuszczać do domów nieznajomych osób oferujących pomoc. Tożsamość pracowników Ośrodka każdorazowo można zweryfikować telefonicznie oraz na podstawie zaświadczeń.

Osoby dorosłe chętne do świadczenia pomocy w ramach wolontariatu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  795 443 596. w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

W czwartkowe popołudnie 5 marca 2020 r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach obchodzili Dzień Kobiet. Program artystyczny przygotowany z tej okazji był o kobiecie:  kobieta na spotkaniu z koleżankami  w kawiarni, śpiewająca oraz lubiąca modnie się ubrać. Męska część Seniorów przygotowała koncert piosenek. Na zajęciach terapeutycznych przygotowano kwiaty z bibuły – goździki oraz słodka niespodziankę, którymi obdarowano wszystkie panie.

„Kobiety… jak kwiaty wiosny
wciąż gustują w nowych fasonach
uśmiechają się ciepło i czule
i nie więdną gdy toną w ramionach.”

 

„Świat bez kobiet byłby

Jak ogród bez kwitów…”

W czwartkowe popołudnie 20 lutego 2020r. w tłusty czwartek Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach spotkali się w Kawiarence. Motywem przewodnim była miłość i różne jej oblicza, a przygotowane przez Seniorów wiersze i piosenki były oczywiście o miłości. W pączku dla każdego ukryta była sentencja, która wywołała uśmiech na twarzach, a pączek był pysznym  dodatkiem do kawy.

Czwartkowe spotkanie 30 stycznia 2020 r. u Seniorów Dziennego Domu Seniora miało inny charakter niż wcześniejsze spotkania. W tym dniu odbyło się plenarne zebranie  członków DDS. Rada Domu przedstawiła sprawozdania: merytoryczne i finansowe z rok 2019, a Komisja Rewizyjna po przedstawieniu sprawozdania wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie, co też nastąpiło jednomyślnie.

Podczas spotkania przyjęto również uchwałę o zakończeniu działalności Rady Domu w dotychczasowej formule. Jednocześnie wszyscy zebrani zostali poinformowani o powstaniu zwykłego Stowarzyszenia Przyjaciół Dziennego Domu Seniora „AURA,” które przejęło obowiązki dotychczasowej Rady Domu. Zmiana ma na celu dostosowanie działalności pod względem formalnym
i finansowym do obowiązujących przepisów prawnych. Prezesem nowopowstałego stowarzyszenia  została pani Bronisława Drescher.

W dalszej części zebrania omawiano wiele ważnych kwestii dotyczących działalności i funkcjonowania DDS, a Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Bernadeta Markiewicz poinformowała zebranych o różnych zadaniach kierowanych do Seniorów, finansowanych ze środków własnych Gminy Pniewy i środków zewnętrznych.

W czwartkowe popołudnie 06 lutego 2020 r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach spotkali się na urodzinach swoich koleżanek i kolegi.
W gronie  Jubilatów  był p. Feliks Dziamski, który w lutym ukończy 80 lat.

Wyjątkowy Jubileusz oraz urodziny pozostałych uczestników spotkania  były okazją do złożenia serdecznych życzeń i zaśpiewania  gromkiego „Sto lat” wszystkim Jubilatom.

Pani Agacie Darmowskiej z okazji imienin Seniorzy złożyli życzenia. Jubilaci wysłuchali koncertu piosenek śpiewanych solo i wspólnie przy akompaniamencie akordeonowym p. J. Starosty. 

W środę 29 stycznia 2020 r. Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach tanecznym krokiem rozpoczęli karnawał. Muzyka pana Jacka Mikołajczaka zachęcała wszystkich do tańca, dlatego też parkiet był zapełniony, a proponowane konkursy i pląsy miały wielu zwolenników.  Królową balu została pani Danuta Ratajczak, a królem pan Henryk Maciejewski - wyboru dokonali Seniorzy podczas tańca.

W przerwach między tańcem ubytek sił  uzupełniali poczęstunkiem  przygotowanym w ramach warsztatów kulinarnych.