W dniu 21 grudnia 2020 r. w sali Dziennego Domu Seniora w Pniewach wręczono laureatom  konkursu fotograficznego pn. „Pejzaż w obiektywie Seniora” nagrody za udział oraz złożono podziękowanie osobom nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie. Nagrody dla osób nieobecnych zostaną przekazane w terminie późniejszym.

 Konkurs odbył się   w ramach realizacji projektu  p.n. „Perspektywa integracji międzypokoleniowej” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach  w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach.