W środę 16 grudnia 2020 r. w sali Dziennego Domu Seniora OPS w Pniewach dokonano rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pt. „PEJZAŻ W OBIEKTYWIE SENIORA”. W konkursie wzięło udział 17 osób, które na adres e-mail Stowarzyszenia przesłały zdjęcia na konkurs, trwający do dnia 14 grudnia 2020 r. Komisja w składzie: Ryszard Nepelski – fotograf, Bernadeta Markiewicz – Dyrektor OPS w Pniewach, Anna Flieger i Milena Łuczak – pracownicy UM w Pniewach - wyłoniła pięć najciekawszych fotografii. Pierwsze miejsce w konkursie zajęło zdjęcie Pani Krystyny Borowiak, drugie Pana Michała Breś, trzecie Pani Marii Krzyżaniak, czwarte Pani Brygidy Rosińskiej-Szyszko, piąte Pana Lecha Stępnia oraz wyróżniono zdjęcie Pana Andrzeja Łodyga. Wyłonieni autorzy zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach. O terminie odbioru nagród osoby zainteresowane zostaną poinformowane.   

Konkurs odbył się   w ramach realizacji projektu  p.n. „Perspektywa integracji międzypokoleniowej” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach  w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach.