Dyrektor Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pniewach składa serdeczne podziękowanie dzieciom wraz z opiekunami Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK  w Pniewach  za przekazane kartki świąteczne z życzeniami. Życzenia przekazane zostaną Seniorom z Dziennego Domu Seniora w Pniewach.