Dyrektor Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pniewach składa serdeczne podziękowanie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury w Pniewach za przekazanie „Świątecznej poczty” z kartkami świątecznymi, wykonanymi w ramach akcji „Moc życzeń”. Życzenia przekazane zostaną Seniorom z Dziennego Domu Seniora w Pniewach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji „Moc życzeń” !