W czwartek 15 października 2020 r. w Restauracji „Zacisze” w Pniewach odbyła się w ramach realizacji projektu „Ludowa Biesiada z wikliną w tle”. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Pan Damian Łęszczak - Prezes Lokalnej Grupy Działania KOLD w Lwówku, Pani Bernadeta Markiewicz - Dyrektor OPS w Pniewach, Pani Jolanta Graś i Pan Paweł Prętki - radni Rady Miejskiej w Pniewach oraz prezes i delegacja  Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” w Pniewach, przedstawiciele sołectw i mieszkańcy Gminy Pniewy. Biesiada  była okazją do podsumowania działań podejmowanych podczas trwania realizacji projektu. Zadania w projekcie obejmowały między innymi: pokazy technik wyplatania wyrobów z wikliny, wyjazd do Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu oraz przygotowanie oprawy śpiewno-tanecznej. Tło scenografii stanowiły prace wykonane podczas pokazów wikliniarskich. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć  program śpiewno-taneczny w wykonaniu Seniorów oraz wspólnie, przy akompaniamencie akordeonowym zaśpiewać biesiadne piosenki. W dalszej części zebrani biesiadnicy mogli obejrzeć przygotowaną prezentację i podziwiać zaangażowanie uczestników podczas pokazów plecionkarskich, wyjazdów oraz w spotkaniach przygotowujących repertuar piosenek biesiadnych i układ choreograficzny.

Biesiada odbywała się w ramach realizacji projektu pn. „Biesiada ludowa z wikliną w tle”  współfinansowanego ze środków: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.