W mini parku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach w piątek 18 września 2020r. odbył się Senioralny Festiwal Talentów Wokalnych, w którym uczestniczyło 12 solistów reprezentujących senioralne zespoły śpiewacze z ościennych gmin, współpracujących z Dziennym Domem Seniora. Obecni byli także zaproszeni goście: zastępca burmistrza Józef Ćwiertnia, przewodniczący Rady Miejskiej Pniewy Krzysztof Matuszak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach  Bernadeta Markiewicz. Festiwalową publiczność tworzyły zespoły śpiewacze oraz Seniorzy Dziennego Domu Seniora w Pniewach.  Każdy solista śpiewał dowolną, wybraną przez siebie piosenkę, przy akompaniamencie instrumentalnym lub z wcześniej nagranym podkładem muzycznym. Jeden z wykonawców oceniany był na podstawie dostarczonego i odtworzonego jury i publiczności nagrania audio video. Repertuar był różnorodny: niektóre piosenki współczesne, inne zapomniane, dawno nie śpiewane, przywołujące wspomnienia minionych lat. Wykonawców oceniało jury w składzie: Szymon Krawczyk, Joanna Superczyńska oraz Wioleta Ciszak. Wyłoniono trzech zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Pan Tomasz Kaczmarek z Chełmna, drugie  Pan Jan Nowak z Kapeli Jana Nowaka z Dobieżyna, a trzecie Pan Antoni Szumnarski z Kapeli „Antkowe Pyry” z Bukowca.  Nagrodę publiczności zdobyła Pani Małgorzata Granops z Lubasza. Laureatom wręczono „miodowe” nagrody, ponadto wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy za udział w festiwalu. W części poza konkursowej wystąpiła przedstawicielka młodego pokolenia Natalia Nowak śpiewając i grając na gitarze oraz poszczególne zespoły śpiewacze. Festiwal zakończył występ kapeli „Antkowe Pyry”. Dla uczestnikom festiwalu przygotowano poczęstunek. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wydarzeniu,  a występującym życzymy sukcesów i radości ze śpiewu.

Festiwal odbył się  w ramach realizacji projektu  p.n. „Perspektywa integracji międzypokoleniowej” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach  w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach.