Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach informuje, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko te osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

W ramach tegorocznej akcji świadczeniowej będą przyjmowane wnioski o przyznanie:

  • Świadczenia ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
  • Świadczeń rodzinnych,

- od dnia  01 lipca — wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,

- od dnia 01 sierpnia — wniosek w formie papierowej.

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (od dnia 01 sierpnia w formie papierowej),
  • Stypendiów szkolnych (od dnia 01- 15 września w formie papierowej).