Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w Pniewach informuje, że projekt pn. „Perspektywa integracji międzypokoleniowej” złożony do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w styczniu 2020 r. jest na liście rankingowej ogłoszonej przez ww. Ministerstwo. W ramach projektu realizowane będą zadania z zakresu: aktywności fizycznej i prozdrowotnej, aktywności turystycznej i rekreacyjnej, aktywności kulturalnej. O podejmowanych działaniach i możliwości uczestnictwa  społeczności z terenu Gminy Pniewy informować będziemy na lokalnych  stronach internetowych i portalach społecznościowych. Projekt skierowany jest dla różnych grup wiekowych z zachowaniem wyznaczonych zasad rekrutacji. Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i udziału w realizowanych zadaniach.

           Zajęcia   będą odbywać się w ramach realizacji projektu pn.”Perspektywa integracji międzypokoleniowej” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach.