Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020r, w celu  zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  

 

informuje 
 

wszystkich członków Dziennego Domu Seniora działającego w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Wolności 1 w Pniewach o czasowym zawieszeniu działalności w terminie  od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Jednocześnie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego zwracamy się z apelem do osób starszych i ich rodzin, aby seniorzy ograniczyli przebywanie w miejscach publicznych do niezbędnego minimum i tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne, a robienie zakupów, dostarczanie leków oraz załatwianie spraw urzędowych  wykonywali najbliżsi członkowie rodzin. 

Apelujemy także do sąsiadów o wrażliwość i współodpowiedzialność, aby uruchomili w takich przypadkach pomoc sąsiedzką. 

Prosimy także o zgłaszanie do Ośrodka Pomocy Społecznej - dział pomocy społecznej  i środowiskowej tel. 61 29 36  510 , 61 20 36 506 lub 507  tych osób, które zamieszkują samotnie lub w dużej odległości od najbliższej rodziny,  aby pracownicy naszego ośrodka  mogli udzielić pomocy w zakresie dostarczenia niezbędnych produktów żywieniowych i leków  zakupionych ze środków finansowych Seniorów oraz załatwieniu innych spraw życiowych. 

 
 

 

       Bernadeta Markiewicz
                          Dyrektor
                                                                                          Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                     w Pniewach