Kolejny przystanek „Wesołego autobusu” to  Śmiłowo w gminie Szamotuły. W dniu 12.08.2015r.  na Seniorów Dziennego Domu Seniora z Pniew czekali mieszkańcy trzech sołectw : Mutowa, Śmiłowa i Piotrkówka. W spotkaniu uczestniczyli również: z-ca burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Wojciech Rabski, kierownik OPS w Pniewach Bernadeta Markiewicz oraz sołtysi. Zaprezentowany program pt. „Sołtysowa zagroda”, wspólny śpiew i pląsy zintegrowały społeczności lokalne i Seniorów, a także zachęciły do dalszej współpracy i realizacji kolejnych przedsięwzięć. 

Beneficjentem projektu jest działające od lutego br. Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach, Gminą Pniewy i sołectwami .