Konkurs "I Ty możesz zapobiegać przemocy!"

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza konkurs pod hasłem : „I ty możesz zapobiegać przemocy!”. Do włączenia w akcję zapraszamy uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych z terenu powiatu szamotulskiego.

Podstawowym celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na to, iż nieprawdziwym jest stwierdzenie, że to, co się dzieje za ścianą, to nie jest „moja sprawa”. Bezczynność nie jest właściwą formą reakcji na przemoc.

Akcja odbędzie się w następujących etapach:

  • Ogłoszenie konkursu dla uczniów klas 6 -8  szkół podstawowych z terenu powiatu szamotulskiego.

W celu popularyzacji właściwych zachowań, ogłaszamy konkurs na wykonanie plakatu dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie, która wiąże się bardzo często z rożnego rodzaju uzależnieniami, a także przemocą rówieśniczą. Tematem przewodnim prac konkursowych będzie hasło: „I ty możesz zapobiegać przemocy!”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plakatu lub napisanie wiersza dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie. Plakat musi zostać wykonany w formacie MINIMUM A3 (może być większy) dowolną techniką, wiersz musi być napisany w języku polskim, druk komputerowy. Na odwrocie praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły autora.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2019 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły

(z dopiskiem na kopercie „I ty możesz zapobiegać przemocy!”)


Przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją załączonego regulaminu konkursu. Powołane jury wybierze najlepsze prace, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych działań profilaktycznych. Prace mogą być również eksponowane na stronie internetowej www.szamotuly.policja.gov.pl oraz wykorzystane do wytworzenia informacyjno-edukacyjnych materiałów profilaktycznych. Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w grudniu 2019 roku.

  • Działania informacyjno - edukacyjne

W ramach akcji, policjanci z KPP Szamotuły mogą przeprowadzić działania informacyjno – edukacyjne na temat zjawiska przemocy, uzależnień oraz konsekwencji popełniania czynów zabronionych dla uczniów szkół biorących udział w niniejszej akcji.

Szkoły, które chcą włączyć się do działań prosimy o kontakt z Policjantem do spraw Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach sierż. sztab.  Ewelina Grzeszkowiak w celu ustalenia terminów pogadanek dla uczniów z terenu powiatu szamotulskiego (tel. 519 064 764 lub 516 878 337 lub 061 29 31 209).

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.

sierż. sztab. Ewelina Grzeszkowiak

Regulamin i karta zgłoszeniowa - I Ty możesz zapobiegać przemocy
Regulamin i karta zgłoszeniowa - Dopalacze niszczą życie