Szanowni mieszkańcy Gminy Pniewy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach

zaprasza do składania

od  1 lipca 2019 r. – wyłącznie elektronicznie , natomiast od 1 sierpnia 2019 r.  również w wersji papierowej wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres  świadczeniowy 2019-2021 oraz na jednorazowe świadczenie „Dobry Start” 300+.

O 1 lipca 2019 r. powyższe wnioski można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną .

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 r.z., bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę .

 

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. ustalenie prawa do świadczenia nastąpi począwszy od 1 lipca 2019 r. o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na którym jest ustalone, nie jest przyznane.

 

Informujemy , że od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ i do świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej - będzie ona wydana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego, a także w sprawach o nienależnie pobrane świadczenie.

Ważne!

INFORMACJĘ O PRZYZNANIU WW. ŚWIADCZEŃ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH BĘDZIE PRZESYŁAĆ WYŁĄCZNIE NA WSKAZANY WE WNIOSKU ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.