We wtorek 16 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne propagujące ideę wolontariatu jako formę społecznej aktywności osób starszych realizowane w ramach projektu „Wesoły autobus”. Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Pniewach wyruszyli tytułowym wesołym autobusem do Zajączkowa.

Podczas spotkania pniewscy seniorzy zaprezentowali program artystyczno – muzyczny pn. „Sołtysowa zagroda”. Był to również czas wspólnego śpiewu piosenek biesiadnych, integracji  środowiska seniorskiego z Pniew i osób starszych zamieszkujących na wsi.
 
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Zajączkowa i zaprzyjaźnionego Psarskiego oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza – Józef Ćwiertnia, Radny Rady Miejskiej Pniewy – Mateusz Kajzderski, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Bernadeta Markiewicz, Sołtys Sołectwa Psarskie – Eugeniusz Akacki oraz Sołtys Sołectwa Zajączkowo – Maria Akacka.
 
Seniorzy z Pniew propagowali aktywność społeczną osób starszych i korzyści z niej płynące.
 
Przedsięwzięcie było okazją do współpracy różnych środowisk na rzecz wspólnego dobra.
 
Ogromny wkład w przygotowanie spotkania wnieśli bowiem mieszkańcy Zajączkowa, którzy jako wolontariusze przygotowali świetlicę oraz przepyszny poczęstunek.
 

Zadanie zostało zrealizowane przez Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach, Gminą Pniewy i Sołectwem Zajączkowo.