OGŁOSZENIE WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY „JAWOR”

 

Kierownik ŚDS „Jawor” informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy wybrana została:

 

Pani  Irena Mroczek – zam. Opalenica,

 

UZASADNIENIE:

Aplikacje Pani Ireny  Mroczek spełniły wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniano predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła kandydatkę w zakresie zgodnym z wymogami niezbędnymi oraz wymogami dodatkowymi zamieszczonymi w ogłoszeniu.  Pani Irena Mroczek  wykazała się zasobem wiedzy oraz znajomością przepisów prawa wymaganą na stanowisku Główny księgowy.

 

 

 

                   Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

                   „Jawor”

              Renta Kończak