W czwartek 16 listopada 2017r. grupa teatralna Seniorów wystąpiła u przedszkolaków z teatrzykiem kukiełkowym. Kukiełki: skrzaty, babcia, Bartek, Zosia, Maciej, pustelnik oraz Wielmoża Nałęcz opowiadały młodej widowni legendy o naszym mieście , a dzieci z zainteresowaniem oglądały akcje w oknie teatralnym. Na zakończenie  wspólnie z aktorami zaśpiewały piosenkę o Pniewach.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu:  pn. „Brawo my! – Aktywni seniorzy” mającym na celu wzrost aktywności społecznej osób starszych, zamieszkujących na terenie gminy Pniewy, poprzez realizację działań kulturalnych i promujących aktywny i zdrowy styl życia, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

​​