W piątek 10 listopada 2017r. grupa teatralna Seniorów kolejny raz wystąpiła z przedstawieniem kukiełkowym pt. „Pniewy w legendach” dla dzieci z Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Dzieci z zainteresowaniem oglądały poczynania kukiełek opowiadających pniewskie legendy w oknie teatralnym. Po przedstawieniu same mogły z kukiełkami w rękach grać i maszerować.

  Zadanie jest realizowane przez  Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w ramach  projektu pn. „Brawo my!” - Aktywni Seniorzy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.