W środowe przedpołudnie 27 września 2017r. aulę Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach wypełniły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pniewach wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście. Seniorzy Dziennego Domu Seniora zaprezentowali widzom spektakl kukiełkowy zatytułowany „Pniewy w legendach”. Seniorzy po raz kolejny wykazali się dużymi umiejętnościami aktorskimi, doskonalonymi pod okiem p. Krystyny Drozdowskiej-Szychowiak. Po zakończeniu  premierowego spektaklu  „aktorzy” nagrodzeni zostali gromkimi brawami, a od zaproszonych gości usłyszeli wiele słów uznania.  Reżyser i scenarzysta – K. Drozdowska obdarowała występujących czerwonymi różami , dziękując za trud włożony w przygotowanie tego pięknego przedstawienia.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu:  pn. „Brawo my! – Aktywni seniorzy” mającym na celu wzrost aktywności społecznej osób starszych, zamieszkujących na terenie gminy Pniewy, poprzez realizację działań kulturalnych i promujących aktywny i zdrowy styl życia, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.