W sobotnie popołudnie  23 września 2017 r. mieszkańcy  Zajączkowa i Psarskiego wzięli udział  w międzypokoleniowym pikniku sportowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” współpracujące przy realizacji projektu z Urzędem Miejskim Pniewy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach. Ze względu na warunki atmosferyczne  piknik odbył się w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie. Uczestników powitali: Prezes Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek  Krystyna Borowiak, Zastępca Burmistrza  Józef Ćwiertnia, Prezes Stowarzyszenia KOLD Damian Łęszczak, koordynator projektu Małgorzata Napierała, sołtysi: Maria Akacka i Eugeniusz Akacki. Podczas pikniku przeprowadzono konkurencje sportowe, jak również konkurs wiedzy ekologicznej  i wiedzy o zasobach Lokalnej Grupy Działania KOLD. Zawody sportowe przygotowała i przeprowadziła p. Ewa Grzywna. Chętnych do udziału w zadaniach było wielu, a wszyscy dobrze  się bawili. Była do doskonała okazja do integracji pokoleń i mieszkańców sołectw.

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Międzypokoleniowe pikniki sportowe”, mającego na celu promocję walorów obszaru LGD KOLD oraz wzrost aktywności ruchowej mieszkańców  Gminy Pniewy poprzez organizację międzypokoleniowych pikników sportowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

​​