W okresie od 23-30 sierpnia 2017 r. w Sali Dziennego Domu Seniora odbywały się warsztaty w ramach projektu socjalnego „Lajkujemy życie bez nałogu”, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy o  problemie uzależnień i profilaktyce wśród młodzieży z gminy Pniewy. Projekt powstał z inicjatywy pracownika socjalnego - Romany Bilewskiej, w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny (specjalność: praca socjalna ze społecznościami lokalnymi). W obrębie projektu odbyły się cztery warsztaty  prowadzone przez profesjonalistów: strażaków-ratowników, policjanta, psychologa i osobę pierwszego kontaktu z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W dniu 30.08.2017r. młodzież z gminy Pniewy miała możliwość uczestniczenia w grze ulicznej, stanowiącej podsumowanie działań prowadzonych w ramach projektu. Zabawa miała na celu utrwalenie, oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas warsztatów profilaktycznych.

Dwie drużyny (niebieska i zielona) przemierzając ulicami naszego miasta, poszukiwały wskazówek i zadań do wykonania. Przyjemnie było patrzeć, gdy z wielkim zaangażowaniem, pomimo wyjątkowo słonecznej pogody, młodzież pokonywała kolejne etapy gry. Zabawa odbywała się w wyznaczonym przedziale czasowym, lecz nie na czas. Niezbędna była czujność, spostrzegawczość, by nie pominąć żadnego punktu kontrolnego. Należało wykonać 15 zadań, polegających między innymi na: praktycznym sprawdzeniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawaniu miejsc zagrożonych nadmiernym spożywaniem alkoholu, ocenie możliwości postrzegania otoczenia w alkogoglach i narkogoglach, rozwiązywaniu testów wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz komunikacji interpersonalnej.  Oprócz zajęć edukacyjnych były też zadania sprawnościowe, których wykonanie dostarczyło wszystkim uczestnikom dużo radości i dobrej zabawy.  Obie drużyny zakończyły grę
z wynikiem pozytywnym. Wszyscy uczestnicy byli zaproszeni na poczęstunek, podczas którego zostali obdarowani upominkami za aktywność i udział w  zabawie.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia środowiskowego, za które wszystkim pomocnikom i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.