W miesiącu wrześniu 2016 r. Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zakończyło realizację projektu  „Aktywnie działamy na rzecz społeczności lokalnej – rozwój Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu Stowarzyszenie opracowało plan rozwoju organizacji oraz zostało doposażone w laptopa, projektor i rzutnik. Celem wymienionych wyżej działań jest zwiększenie potencjału na rzecz aktywnego działania w środowisku lokalnym.