W dniu 1 września 2016r. w sali Pensjonatu „Jutrzenka”  w Pniewach odbyły się „Warsztaty w zakresie wspólnego tworzenia planu rozwoju organizacji” prowadzone przez moderatora p. Katarzynę Jórgę.  W warsztatach uczestniczyli członkowie  Stowarzyszenia oraz wolontariusze, którym zależy na dobrej organizacji pracy i rozwoju Stowarzyszenia przynoszącego korzyści pniewskiej społeczności lokalnej. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, każda grupa wypracowała swój plan rozwoju, aby następnie wspólnie opracować strategię rozwoju organizacji.

Warsztaty odbyły się w ramach realizacji  projektu pn. „Aktywnie działamy na rzecz społeczności lokalnej – rozwój Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa”,  dofinansowanego ze środków  Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.